De Dansers

De Dansers zet scholen letterlijk en figuurlijk in beweging. Samen met de educatieve partners creëren ze ruimte op school voor de ontwikkeling van creatief vermogen en aandacht voor het lijf.

De leerlingen bezoeken voorstellingen van De Dansers, in het theater of op school in de gymzaal. Zo’n voorstelling is het uitgangspunt van verschillende workshops, lessenreeksen of soms ook maaktrajecten. De leerlingen ontdekken zo meer over dans. Door zelf te dansen, maar ook door samen naar dans te kijken, erover te praten en ons door dans te laten verwonderen. Leerkrachten en vakdocenten vullen elkaar aan in het partnerschap waarbij ieder kan putten uit zijn eigen expertise. Samen zoeken we naar mogelijkheden waarbij kunsteducatie grip krijgt, impact heeft en beklijft.

Dansen betekent je energie en intuïtie laten stromen. Naar dans kijken betekent een emotioneel verhaal mee-maken met je eigen fantasie en belevingswereld. Aan een dansvoorstelling werken betekent vertrouwen, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en je kwetsbaar opstellen naar elkaar en je publiek. Dit is wat we delen met anderen – kinderen, jongeren en volwassenen – in onze educatie.

Josephine van Rheenen
Artistiek leider en choreograaf De Dansers

De Dansers heeft een samenwerking met:

Johannesschool KSU

Johannesschool KSU

Lees meer
Ithaka ISK

Ithaka ISK

Lees meer
Nieuwe Regentesseschool

Nieuwe Regentesseschool

Lees meer

Als je danst, praat je met je lichaam. Zo communiceren wij. Zo maken wij een eigen kwartet binnen het stuk.

Else
leerling ISK

Maaktraject

De leerlingen en De Dansers werken samen aan een voorstelling voor publiek op basis van een voorstelling en/of thematiek vanuit de school. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan opdrachten uit een echt repetitieproces en het zelf maken van bewegingsmateriaal. Zo ontstaat mede-eigenaarschap. In het project wisselen receptieve, actieve en reflectieve werkvormen elkaar af.

Het is altijd zo fijn om voorstellingen te spelen voor leerlingen. Ze zijn onbevangen en ongefilterd en voor ons dus het perfecte publiek voor feedback. Na afloop associëren ze erop los, waardoor de spelers en ik ook weer tot nieuwe inzichten komen.

Josephine van Rheenen
Artistiek leider de Dansers

Korte dansopdrachten voor in de klas

De afgelopen jaren hebben we in samenwerking met de leerkrachten verschillende korte dansopdrachten ontwikkeld die een of meer stralen van de diamant bevatten. Deze opdrachten zijn door de leerkracht in het klaslokaal uit te voeren. Na een training is de hand-out met tekeningen een goed geheugensteuntje om de opdrachten er zo weer bij te pakken. Zo blijven we ook in de klas in beweging en ervaren leerlingen meer verbinding tussen de verschillende lessen.

Essay: Verbonden in de kunst

Sanne Wichman schreef een essay over het belang van de Diamantstraal Samenwerken: “Samenwerken is een belangrijk thema in ons werk, omdat dansen en dans maken een proces is dat je samen aan moet gaan. Een proces waarin je met elkaar deelt, meemaakt en waarin je je altijd verhoudt tot een ander.” Over het gevoel van verbondenheid, communicatie als samenwerking en Socialiseren in relatie tot de wereld lees je in het essay. ⁣ ⁣

Ik wilde laten weten dat ik ontzettend blij ben met de voorstelling en de dansworkshop. Het was inspirerend. De kinderen werden uitgedaagd en het heeft naast bijzondere ervaringen tot mooie gesprekken geleid.

Docent

Sanne Wichman

Sanne Wichman

Sanne Wichman is contactpersoon op het gebied van educatie bij De Dansers.
Lees meer