De Creatieve Grondhouding

Met Creatieve Grondhouding bedoelen we: een fysieke, mentale en creatieve ‘staat van zijn’, die een leerkracht in staat stelt om bewuste keuzes te maken over zijn handelen. Deze keuzes komen voort uit de verbale of non-verbale interactie tussen leerkracht en leerling op dat specifieke moment, en zorgen dat de leerling in een creatieve flow komt of blijft.

Bundel en werkboek Handelen in het hier en nu

In april 2022 verscheen de bundel en het werkboekje Handelen in het hier en nu. De creatieve grondhouding van de leerkracht. In de artikelen in deze bundel duik je de literatuur in, en bekijk je de creatieve grondhouding vanuit het perspectief van een leerkracht, een schooldirecteur, creatieve onderwijsmakers en een expert. De artikelen en het bijbehorende werkboekje staan bol van oefeningen en tips.

  Regelmatig hoor ik van mensen uit het onderwijs: "ik ben niet zo creatief." Alsof creativiteit alleen maar bestaat als ware we zelf een kunstenaar!

  Janneke Bakker, leerkracht op de Nieuwe Regentesseschool

  Training de Creatieve Grondhouding van de leerkracht

  Hoe creëren we als leerkracht in de klas ruimte voor divers creatief gedrag?
  Hoe creëren we bewustzijn over ons handelen?
  Hoe kunnen we vanuit een ontspannen ‘hier en nu’ positie, aandachtig zijn bij onszelf en de leerling?

  In deze live trainingen duiken we dieper in deze vraagstukken. Je presentie en de kunst van het improviseren staan centraal. Hoe blijf je wendbaar en speels als er veel op je afkomt?

  Oefeningen met de Creatieve Grondhouding

  Schud je Creatieve Grondhouding wakker door middel van theaterimprovisaties en meditatietechnieken