Cultuuronderwijs Utrecht

Cultuuronderwijs Utrecht biedt actief en receptief aanbod in alle disciplines. Daarnaast bieden we advisering en deskundigheidsbevordering ten behoeve van het cultuurbeleid van de school. Cultuuronderwijs Utrecht werkt(e) samen met twee scholen in de wijken Kanaleneiland en Vogelenbuurt. De kracht van deze creatief partner ligt in het bieden van een op maat gemaakte leerlijn.

OBS de Koekoek

OBS de Koekoek

In dit partnerschap investeert Cultuuronderwijs Utrecht in een leerlijn muziek en dans gekoppeld aan de thematische onderwijsmethode IPC. Hierbij ontwikkelen we lesmateriaal en werken we aan deskundigheidsbevordering van de leerkrachten. In de muziek- en danslessen werken we vanuit het creatief leren in aansluiting op de CVU diamant, waarbij in het creatief proces eigenaarschap en samen verantwoordelijk zijn belangrijk wordt gevonden.
Rafael

Rafael

In dit partnerschap lag de focus op de podiumkunsten: theater, dans en muziek. Voor deze zeer moeilijk lerende kinderen is kunst niet alleen een creatieve artistieke ervaring, maar stimuleert het ook het ontdekken van andere talenten en mogelijkheden om je te uiten en te communiceren. Naast het creatieve proces van de leerling staat deskundigheidsbevordering van de leerkracht en kunstvakdocent centraal.

“Het gebeurt regelmatig dat een kind ineens mee gaat doen met een les terwijl hij dat anders nooit doet. Die verrassingsmomentjes zijn heel speciaal.” Rob van Leeuwen

Rob van Leeuwen
Rafael

Leerkracht aan het woord: Rob van Leeuwen

Leerkracht aan het woord: Rob van Leeuwen

Rob van Leeuwen is groepsleerkracht, theaterdocent en cultuurcoördinator op de Rafael, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Hij vertelt in een interview over de samenwerking met Cultuuronderwijs Utrecht.
Lees het interview
Kees Valkensteinschool

Kees Valkensteinschool

Op de Kees Valkensteinschool in Vleuten wordt thematisch gewerkt. Samen met de culturele partner wil de school het cultuuraanbod verankeren in het onderwijsprogramma, draagvlak hiervoor creëren binnen het onderwijsteam en ouders en de wijk betrekken bij de kunstactiviteiten in school. Kees Valkensteinschool is partner binnen CVU sinds 2021. 
Het Veldhuis

Het Veldhuis

Het onderwijs van Het Veldhuis is gericht op kwalificatie, burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap. De school wil meer geruik maken van kunst en cultuur in de circuits. Alle disciplines worden aangeboden door de leerkracht met ondersteuning door vakdocenten van CO-Utrecht. Het Veldhuis is sinds 2021 partner binnen CVU. 

Eigenaarschap van leerling, leerkracht en kunstvakdocent als uitgangspunt

Met co-creatie (lessen en coaching in de klas), interactieve kunstbelevingen op de groep en teamtrainingen komen de aanwezige kunstzinnige talenten van leerkrachten tot bloei. De school is tevens een ervaringsplek voor kunstenaars die ervaring met de doelgroep op willen doen. Zo leren we als partners van elkaars ambacht. De pijlers voor dit partnerschap zijn ambachtelijkheid, deskundigheidsbevordering en het creatief proces. Vanuit eigenaarschap komen de CVU diamant en het creatief leren model bij elkaar.

Mijn pareltje dit jaar was dat er een jongetje voor het eerst sprak in mijn les. Dat hoorde ik later pas van de leerkracht.

Evelien Pullens
Theaterdocent-poppenspeelster

In Vertrouwen Ontdekken

Alexandra Flohr schreef het essay ‘In vertrouwen ontdekken’, over de kracht van cultuureducatie in het speciaal onderwijs. Alexandra is dansmaker, – docent en trainer in verschillende clusters van het speciaal onderwijs. Voor Creatief Vermogen Utrecht in het partnerschap van Cultuuronderwijs Utrecht met de Rafael, school voor ZML (zeer moeilijklerende) kinderen.

Marije van 't Sant & Kristel van der Heijden

Neem voor meer informatie contact op met Marije of Kristel.