Creatief Vermogend coach _

Creatief Vermogend coach

Leer collega’s te ondersteunen en verleiden hun creatief vermogen in te zetten in de klas, de school of in het partnerschap. Tijdens deze trainingen gaan we in op reflectie, intervisie en peercoaching. In één op één situaties of in werkgroepen. Hoe kan je draagvlak creëren en wat zijn ingangen om te interveniëren? Besmet je collega’s en school met Creatief Vermogen.

Doelgroep training Creatief Vermogend Coach
Voor ICC’ers en (vak)leerkrachten die binnen hun team als (peer)coach een stimulerende rol rond creatief vermogen (willen) vervullen. (inzet 40 uur: 30 contacturen, 10 uur zelfsturend). Deze scholing richt zich op het handelen in het team: het één op één of in werkgroepen begeleiden van collega’s bij het stimuleren van creatief vermogen van leerlingen.

Bekijk de cv Coach