ClickF1

Click F1 richt zich op talentontwikkeling van kinderen en jongeren en gebruikt daarbij media in de ruimste zin van het woord. Click F1 ziet media als een krachtige discipline waar jongeren en kinderen zichzelf in uit kunnen drukken.  Bij alle activiteiten wordt uitgegaan van de belevingswereld van de kinderen en jongeren zelf. In de eerste acht jaar van Creatief Vermogen Utrecht ontwikkelde ClickF1 samen met Aorta en partnerscholen het project Straatbeelden.

In de komende jaren wil ClickF1 samen met de partnerscholen vanuit creativiteit en eigenaarschap en volgens de SLO richtlijnen een leerlijn digitale geletterdheid opzetten. Het eerder ontwikkelde project STraatbeelden is daarbij databank van marterialen die door de school zelf wanneer ze dit willen op onderdeel of thema in te zetten zijn.  

ClickF1 werkt momenteel samen met:

De Odyssee

De kinderen leren op de Odyssee samenwerken met anderen. Dit doen ze in hun eigen groep en ook tijdens groep doorbrekende activiteiten. De Odyssee is in 2019 gestart als partner van ClickF1.

De Fakkel

De Fakkel is een basisschool die veel waarde hecht aan de principes van Helen Parkhurst: ‘vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking’. De Fakkel is in 2020 gestart als partner van ClickF1 met het project Straatbeelden.

De Regenboog

Het motto van De Regenboog is samen –vieren- leren- spelen. Waar mogelijk, worden activiteiten samen gedaan. Dat kan samen met ouders, leerkrachten en kinderen zijn, maar ook werken kinderen onderling samen aan opdrachten en activiteiten. De Regenboog is in 2019 gestart als partner van ClickF1 met het project Straatbeelden.

De Lukasschool

De Lukasschool is partner sinds 2021.

Straatbeelden

Samen met Aorta heeft Click F1 met de scholen de Blauwe AventurijnOBSD Pieterskerkhof en de Boomgaard de leerlijn Straatbeelden ontwikkeld in de eerste twee periodes van CMK. Een veelzijdige methode voor groep 1 tot en met groep 8 waarin architectuur, cultureel erfgoed en media worden gecombineerd. Deze doorlopende leerlijn valt onder kunstzinnige oriëntatie en sluit aan bij de kerndoelen van oriëntatie op jezelf en zaakvakken als maatschappijleer, geschiedenis, biologie en techniek.

Leerkracht aan het roer

Straatbeelden wordt gedragen door de leerkrachten van de school. Zij worden getraind en gecoacht om Straatbeelden zelf uit te voeren of aan te passen naar eigen inzicht. De leerdoelen van Straatbeelden zijn zo omschreven dat ze kunnen bijdragen aan het kindvolgsysteem in de vorm van een portfolio. Straatbeelden maakt gebruik van ontwerpvaardigheden en 21century skills/multimedia toolsen kan een aanvulling zijn op  4KeerWijzer of andere zaakvakken methodes.

Het lespakket

Straatbeelden is een volledig lespakket met presentaties, lerarenhandleidingen, leerling opdrachtkaarten en instructiekaarten ter ondersteuning van de benodigde tools. Per wijk gebruikt Straatbeelden herkenningspunten om deze te koppelen aan thema’s, bijvoorbeeld in de vorm van een speurtocht door de eigen wijk. Lessen voor de  wijken Leidsche Rijn, Binnenstad en Hoograven  zijn al door het team Straatbeelden ontwikkeld. Kijk voor meer informatie en een indruk van het gemaakte materiaal op www.straatbeelden.nu.

Door Straatbeelden krijg ik als leerkracht een meer holistisch beeld van een leerling. Je leert de kinderen beter en op een andere manier kennen.

Eefje Hoeve - Leerkracht De Boomgaard

Alice Erens

Neem voor meer informatie contact op met Alice Erens, directeur ClickF1