Centraal Museum

Via de wereld van de kunst wordt de wereld van het kind steeds groter: van kunst thuis naar het onbekende en dromen van de toekomst. Agatha Snellenschool, ODBS Puntenburg en Centraal Museum Utrecht werken vanuit het VierKeerWijzer model, gebaseerd op meervoudige intelligenties van Gardner, aan de leerlijn creatief vermogen. De samenwerking tussen de partners heeft geresulteerd in een schoolprogramma dat te boeken is voor alle scholen voor het primair onderwijs

Met de partnerscholen werkte het Centraal Museum de afgelopen jaren samen aan een leerlijn creatief vermogen. Samen met docenten, icc-ers en directie bedachten we voor iedere school afzonderlijk een op maat gemaakt programma, praktisch afgestemd op de wensen van de school en met de collectie van het museum als basis.

Het Centraal Museum is partner van:

Agatha Snellenschool

De Agatha Snellenschool werkt met het Vier keer wijzer model en geeft haar onderwijs vorm vanuit de 21e -eeuwse vaardigheden. Agatha Snellenschool en het museum ontwikkelden een leerlijn voor groep 1 tot en met 8. Ieder schooljaar gaan alle leerlingen naar het museum en werken aan een thema gerelateerd aan de collectie van het museum.

 • Programma Agatha Snellenschool

  De opbouw van de leerlijn ziet er als volgt uit:

  Groep 1/2: De leerlingen blijven dichtbij huis. Welke kunst heb ik in huis? Het nijntje museum is de leidraad voor deze eerste ontdekkingstocht.
  Groep 3:  Gaat op reis naar het museum aan de overkant van de straat in Schatten aan de overkant.
  Groep 4: Denkt na over hoe het museum aan al die kunst komt In het programma Hoe verzamel je kunst?
  Groep 5: Leert hoe een kunstenaar op ideeën komt om kunst te maken door het programma Inspiratie: reizen als een kunstenaar.
  Groep 6:
   Leert dat niet iedereen hetzelfde mooi vindt in het programma Tegenstellingen.
  Groep 7:
   Leert dat sommige Utrechtse kunstenaars grote denkers zijn in het programma Rietveld en de Stijl.
  Groep 8:
   Ervaart dat die grote denkers net als zij Dromen van de toekomst.

  Iedere klas werkt drie weken aan het thema, op een projectmatige manier. Het project bestaat uit een aantal klassikale activiteiten zoals het museumbezoek en workshops, daarnaast werken de leerlingen individueel met opdracht kaarten.

ODBS Puntenburg

ODBS Puntenburg werkt met het Vier keer wijzer model. Daarnaast is de school een school voor Daltononderwijs. Voor de ontwikkeling leerlijn creatief vermogen zijn vooral de Daltonprincipes zelfstandigheid en samenwerken van belang.

 • Programma ODBS Puntenburg

  Drie keer per jaar, drie weken lang werken op dinsdagmiddag alle leerlingen groep doorbroken samen aan hetzelfde thema dat verbonden is aan de collectie van het Centraal Museum Utrecht. Die middag komen er kunstenaars, dansers en drama docenten op school en geven workshops. Dat doen ze niet alleen, ook alle docenten van de school geven een zelf ontworpen workshop aan de leerlingen. Om die workshop te kunnen geven werken ze samen met het museum het thema uit en laten ze zich inspireren door de tentoonstellingen en de collectie van het museum.

De visie van het Centraal Museum Utrecht op onderwijs is geïnspireerd op het kunstwerk Shading Monument for the artist van Cevdet Erek. Dit kunstwerk is een ode aan het kunstenaarschap en de daarmee verbonden eigenschappen als lef, onzekerheid en doorzettingsvermogen en staat ook voor de mentaliteit die kunstenaars moeten hebben om risico’s te nemen, te ontdekken en zo de wereld te inspireren. Wat we hieruit meenemen is dat beeldende kunst en vormgeving de leerlingen helpen hun leefomgeving en de wereld om hen heen beter te begrijpen. Dat doen we door te (leren) kijken, in gesprek te gaan, te doen en te oefenen.