Bouwstenen

Om kunsteducatie een stevige plek in het onderwijs te geven reiken we leerkrachten bouwstenen aan om creatief vermogen vakoverstijgend in te zetten. Op deze pagina lees je meer over de ontwikkelde tools binnen Creatief Vermogen Utrecht.

💎 De Diamant: wat verstaan we onder creatief vermogen?

Wat verstaan we nu eigenlijk onder creatief vermogen? Als houvast binnen de creatief partnerschappen werken we met de theorie van De Diamant.

In De Diamant hebben we negen negen competentiegebieden geformuleerd en visueel gemaakt. De stralen van de diamant staan voor Verbeeldingskracht tonen, Zelfsturing, Creatief doen, Omgevingsgerichtheid, Ambachtelijkheid tonen, Reflecteren op wat je doet, Creatief denken, Creatief proces doorgronden en samenwerken. Je leest hier meer over de competentiegebieden en de theorie van De Diamant.

💎 De Diamantslijper: creatief vermogen stimuleren in de klas

De Diamantslijper is een doos met kaartensets waarmee in elke klas gewerkt kan worden aan creatief vermogen, ongeacht de lesstof of het thema.  Aan de hand van de negen stralen van De Diamant richt De Diamantslijper zich op het leerproces. Het kind krijgt zo inzicht in zijn eigen creatief gedrag.

De diamantslijper laat de opdrachten en werkvormen open. De leerkracht kan deze zelf ontwerpen of samen met de culturele partner ontwikkelen. Scholen bepalen zelf hoe zij creatief vermogen bij hun leerlingen willen ontwikkelen: integraal bij alle vakken, gekoppeld aan thema’s of specifiek voor de kunstvakken. Ook de leerkracht wordt uitgenodigd om zijn eigen creatief vermogen in te zetten door opdrachten of werkvormen te ontwikkelen en creatief vermogend te coachen.

Meer informatie:
Hoe werkt de Diamanslijper 
Waaruit bestaat de Diamantslijper
Totstandkoming van de Diamantslijper

Bestellen
Prijs: €160,00.

Bestel de Diamantslijper

Kaartspel De Diamantslijper
Ontwerp Diamantslijper: Phi-Yen Phan en Jaël Buys

💎 De Verkenners van Creatief Vermogen

Creatief vermogen kun je ontwikkelen. Maar hoe zien de verschillende ontwikkelingstappen er uit tijdens de basisschool? En hoe kan de leerkracht deze ontwikkeling, die voor ieder kind uniek is, herkennen en stimuleren?

Om dit in kaart te brengen is Maarten Overdijk, onderwijskundige en beeldhouwer,  bij leerkrachten uit het netwerk Creatief vermogen Utrecht te rade gegaan. Hij verbindt de praktijk van deze pioniers aan theorie over creatieve ontwikkeling en reikt zo een aantal overwegingen en handvatten aan over de stappen in het ontwikkeling van Creatief vermogen.

Bekijk hier

Beschrijving van het creatief proces