Creatief Vermogen Utrecht Creatief Vermogen Utrecht

De website van Creatief Vermogen Utrecht is op het moment in aanbouw

Creatief Vermogen Utrecht (CVU) is een lerend netwerk van scholen en culturele instellingen. Samen richten ze zich op het ontplooien en verankeren van kunsteducatie in het onderwijs. Vanuit creatief partnerschappen (meerjarige samenwerkingen) die zij met elkaar aangaan, wordt kennis ontwikkeld en gedeeld.

*CVU valt onder de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Meer weten?
Volg ons op Facebook, LinkedIn, bekijk onze video's of stuur een e-mail naar Valerie van Valkenburg creatiefvermogenutrecht@uck.nl

Essay De Diamant Planning 2018/2019

Met vriendelijke groet,

Creatief Vermogen Utrecht