• Creativiteit is de moed hebben om zekerheden los te laten.

    Erich Fromm

  • Creativiteit is de geur van individuele vrijheid. 

    Osho

  • Het is de verbeeldingskracht die een toekomst kan vormgeven. 

    Daphne de Bruin, De Vrijstaat

CREATIEF VERMOGEN

Iemand is creatief vermogend als hij of zij het scheppend vermogen voor zichzelf en anderen betekenisvol kan inzetten in processen en producten. Jezelf aansturen, samenwerken en kunnen reflecteren is daarbij essentieel. De stralen van de diamant vormen de negen competentiegebieden waardoor iemand zich creatief vermogend kan ontwikkelen.

Wat is het Creatief Vermogen Utrecht?
Creatief Vermogen Utrecht (hierna CVU) s een van de projecten in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit Utrechtse project richt zich op het ontwikkelen en verankeren van een leerlijn creatief vermogen vanuit creatief partnerschappen, meerjarige samenwerkingen tussen scholen en culturele instellingen.

Naast de uitvoering en experimenten per school in elk creatief partnerschap vormen de partners met elkaar een lerend netwerk, waarin onderling kennis gedeeld en ontwikkeld wordt. Op die manier draagt het project bij aan de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en educatie medewerkers van culturele instellingen.

Dit project is gestart in 2013, in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, (FCP) en de Gemeente Utrecht.

vorm_cp

creatief vermogen
AMBITIE / VISIE

Vorm_ambitie

creatief vermogen
LEERLIJN

vorm_visie

creatief vermogen
PARTNERSCHAPPEN

vorm_cp

creatief vermogen
NETWERK

CULTURELE PARTNERS

Een overzicht van de culturele partners die zich inmiddels aangesloten hebben bij het netwerk Creatief Vermogen.
Bekijk het complete projecten overzicht of klik op een van de onderstaande logo’s.

PUBLICATIES

Parallel aan het op de scholen inbedden van het creatief vermogen, stimuleren we elkaar als partners om te schrijven,
te spreken of via andere media te documenteren over creatief vermogen. 

Creatief Vermogen Utrecht is onderdeel van:

cvwitUtrechts Centrum
Voor de Kunsten

Domplein 4
3512 JC Utrecht

Volg ons

twitter    facebook    youtube